Privatumo politika

Privatumo politika

Įmonei UAB „Nermeka“ Jūsų privatumas ir asmeninių duomenų apsaugojimas yra itin svarbu. Todėl ši privatumo politika taikoma būtent Jūsų asmens duomenims, kuriuos tvarko UAB „Nermeka“, įmonės kodas: 304070928, adresu: Vasaros g. 24, LT-68110 Marijampolė (toliau – „Mes“ atitinkamu linksniu).

JŪSŲ SUTIKIMAS SU ŠIA PRIVATUMO POLITIKA

Perduodami Mums savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos taisyklėmis. Jei nepritariate šioms politikos taisyklėms, prašome neteikti savo asmens duomenų.

MŪSŲ NAUDOJAMA INFORMACIJA APIE JUS

Šioje Privatumo politikoje terminas „asmens duomenys“ reiškia informaciją arba jos fragmentus, susijusius su Jumis arba tokia informacija, pagal kurią būtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai Jus identifikuoti.

Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis iš skirtingų šaltinių, įskaitant asmens duomenų tvarkymą: (i) tiesiogiai iš Jūsų; (ii) kai Jūs lankotės Mūsų svetainėje: www.hirelabas.lt (internete) ir (iii) iš kitų šaltinių.

ASMENS DUOMENYS, KURIUOS GAUNAME TIESIOGIAI IŠ JŪSŲ

Mes galime tvarkyti asmens duomenis, gautus tiesiogiai iš Jūsų, kuomet Jūs teikiate Mums savo asmens duomenis, kad užsiregistruotumėte Mūsų klientų sistemoje, kad dalyvautumėte apklausoje arba tyrime, paliktumėte komentarą, užduotumėte klausimą, susisiektumėte su Mumis, prašytumėte priimti dirbti, pateiktumėte skundą arba kitais tikslais. Prašome turėti omenyje, kad netvarkysime Jūsų asmens duomenų apie Jus, jei savo noru nepateiksite šios informacijos.

Duomenys, kuriuos Mes galėtume tvarkyti, gavę tiesiogiai iš Jūsų:

 • vardas, pavardė;
 • pašto adresas;
 • el.pašto adresas;
 • telefono numeris;
 • asmens kodas;
 • slaptažodžiai;
 • gyvenamoji vieta;
 • amžius;
 • gimimo data;
 • Jūsų nuotrauka;
 • profesija ir darbo patirtis;
 • įgytas išsilavinimas;
 • kalbiniai įgūdžiai;
 • lytis.

ASMENS DUOMENYS, KURIUOS GAUNAME JUMS LANKANTIS SVETAINĖJE (SLAPUKAI)

Mes naudojame slapukus ir panašias technologijas, kad tvarkytume informaciją apie Jus, kai Jūs lankotės svetainėje. Svetainėje Mes naudojame slapukus. Slapukai – tai failai, saugantys informaciją Jūsų kompiuterio kietajame diske arba paieškos programoje. Taip Mes galime nustatyti, kad lankėtės Mūsų svetainėje anksčiau. Mes naudojame slapukus, siekdami užtikrinti Jums pačią patogiausią svetainės peržiūrą. Jei norite gauti daugiau informacijos apie slapukų tipus ir tai, kaip Mes juos naudojame, skaitykite čia.

Duomenys, kuriuos Mes galime tvarkyti apie Jus, kai lankotės Mūsų svetainėje:

 • informacija apie Jūsų darbo skelbimus;
 • detalės apie Jūsų peržiūrėtas interneto svetaines;
 • Jūsų IP adresas;
 • nuorodos, kurias paspaudėte;
 • žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į Mūsų svetainę.

KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • Jūsų paraiškoms ir pareiškimams tvarkyti;
 • paslaugoms teikti;
 • atsakyti į Jūsų klausimus arba komentarus;
 • pardavimui skatinti;
 • klientų lojalumui užtikrinti;
 • informacijai Jums siųsti;
 • rekomenduoti Jums darbus;
 • analitiniams ir rinkos tyrimams atlikti;
 • Mūsų reklamų efektyvumo analizei;
 • elgesio internete analizei;
 • kad galėtume užkirsti kelią arba atskleisti sukčiavimą ar kitus nusikaltimus ir (arba) patikrinti Jūsų tapatybę.

Mes galime papildyti Jūsų pateiktus asmens duomenis kita Mūsų turima informacija.

RINKODAROS PRANEŠIMAI

Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Mes galime Jums siųsti paštu, el. paštu arba trumpąja žinute (SMS) informaciją apie paslaugas, specialius pasiūlymus ir kitą informaciją, kurią laikome Jus dominančia, remdamiesi Jūsų anksčiau pateikta informacija.

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Bendrovė, tvarkydama asmens duomenis, užtikrina kiekvieno asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę, griežtai laikosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų, taip pat šių principų:

asmens duomenys yra renkami tik apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir yra tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie yra suderinami su nustatytais prieš renkant asmens duomenis;

asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;

asmens duomenys yra tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami. Netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas;

asmens duomenys yra tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;

asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau nei to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;

asmens duomenys tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.

Turėkite omenyje, kad Mes galime būti priversti atskleisti Jūsų asmens duomenis, jei tai numato galiojantys įstatymai.

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Mes imamės tam tikrų administracinių, techninių ir fizinių saugumo priemonių, norėdami apsaugoti Jūsų pateiktus asmens duomenis nuo atsitiktinio, neteisėto arba neleistino sunaikinimo, dingimo, koregavimo, prieigos, atskleidimo arba panaudojimo ir kitų neteisėtų panaudojimo būdų. Svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių žiniatinklio svetaines. Mes nekontroliuojame šių trečiųjų šalių žiniatinklio svetainių ar jų turinio. Kai Jūs išeinate iš Mūsų žiniatinklio svetainės, Mes negalime būti atsakingi už bet kokios Jūsų pateiktos informacijos apsaugą ir privatumą. Jūs turite elgtis atsargiai ir atidžiai perskaityti lankomos svetainės privatumo politiką.

MŪSŲ PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAS

Retkarčiais Mes galime keisti šią Privatumo politiką ir paskelbti čia naują jos versiją. Rekomenduojame reguliariai lankytis šiame skyrelyje www.hirelabas.lt, kad sužinotumėte aktualią informaciją.

TEISĖS IR MŪSŲ KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Prašom nedelsiant susisiekti su Mumis, jeigu turite kokių nors klausimų, komentarų arba Jums ši Privatumo politika yra neaiški.

Galite pranešti Mums, jei:

 • nenorite, kad ateityje su Jumis susisiektume;
 • norite gauti Mūsų turimų Jūsų asmens duomenų kopiją;
 • norite koreguoti arba atnaujinti Mūsų turimą informaciją apie Jus;
 • norite pranešti apie kokius nors Privatumo politikos pažeidimus.